Steeds Complexer
Speelveld

COMMUNICATIE IN DE BESTUURSKAMER

Het speelveld rondom de bestuurders van een onderneming is de laatste 10 jaren steeds complexer geworden door de toename van het aantal partijen waar de bestuurders mee te maken hebben maar ook door hun veranderende rollen en hun toenemende invloed.

Naast de Raad van Commissarissen en de externe accountant zijn daar bijgekomen de compliance officer, de risk officer, de interne accountant en diverse externe toezichthouders. Daarbij komt dat door maatschappelijke ontwikkelingen de (gewenste) rol van die partijen invloedrijker is geworden. Dat heeft de bestuurlijke besluitvorming steeds complexer gemaakt. Goede communicatie tussen al die partijen is dan een basisvoorwaarde.

 
 

SuperVision Consult

SuperVision Consult is specialist in communicatie en gedrag voor organisaties met intern en extern toezicht. Wij gaan uit van de basisprincipes van communicatie tussen mensen. Schematisch kan deze communicatie als volgt worden weergegeven:

Deze basisprincipes hebben wij geïntegreerd in onze dienstverlening. Dat houdt in dat wij rekening houden met de manier waarop mensen informatie filteren, wat ze van anderen mensen willen en vanuit welke drijfveren zij handelen. Daardoor ontstaat meer en sneller begrip tussen u en uw gesprekspartner, DE basisvoorwaarde om in het steeds complexere speelveld van vandaag goed te kunnen functioneren.

 

Diensten

Onze diensten worden altijd op maat voor u samengesteld.
Onderstaande diensten geven een goede indruk van de mogelijkheden:

Testimonials

DNB was vol lof over de de combinatie van ingevulde matrix en bijbehorende cv’s, die op een heldere manier met elkaar in verband waren gebracht. Het model geschiktheidsmatrix is natuurlijk van DNB zelf, maar de ingevulde set vond DNB een ‘benchmark’ en heeft aangegeven deze als rolmodel te gaan gebruiken voor andere entiteiten. Als RvC zijn wij zeer tevreden over de begeleiding die Ron ons heeft geboden.

Willem Oude Essink Nijhuis

Willem Oude Essink Nijhuis

voorzitter Raad van Commissarissen SOM en SOBH

De vragen en onderwerpen in het oefengesprek bij ACS sloten vrijwel geheel aan bij de het toetsgesprek wat ik bij DNB heb gevoerd. Daarbij was ACS scherp in haar waarnemingen, waardoor ik na het gesprek waardevolle feedback kreeg op zowel inhoudelijke als gedragsaspecten.

Ivo van Dijk

Ivo van Dijk

bestuurder van ONVZ

Ik was blij met de zeer professionele ondersteuning van Ron Brummans en Elsbeth Tramper. Zonder dat ik een achtergrond had in de verzekeringswereld, wisten zij mij heel goed voor te bereiden op het toetsingsgesprek bij de DNB. Met gebruik van het Life Languages model leerden wij als toekomstige Raad van Commissarissen elkaar beter kennen en begrijpen. Uiteindelijk heeft onze RvC de toets door de DNB met glans doorstaan.

Ad Koppejan

Ad Koppejan

voorzitter van de Raad van Commissarissen Unive "Het Zuiden"

Ron Brummans heeft samen met ons onze competenties,  kennis en ervaring in kaart gebracht. Ron’s toegevoegde waarde is het benoemen van de inhoudelijke, maar ook de procesmatige intermenselijke valkuilen. Daarbij neemt hij geen blad voor de mond. Een waardevol instrument ter voorbereiding op toetsing door de externe toezichthouder, of als aanvulling op de periodieke zelfevaluatie. Een aanrader.

Bart Verkade

Bart Verkade

voorzitter Raad van Commissarissen EFM

ACS SuperVision Consult heeft ons begeleid bij de werving en selectie van een nieuwe commissaris. Ron Brummans en Kees Brandsma zijn oplettende waarnemers. Zij brengen zowel de inhoudelijke als persoonlijke kwaliteiten van kandidaten haarscherp in beeld. Met als resultaat een kandidaat die naadloos in ons collectief paste en die de geschiktheidstoets met glans doorstond. Onze complimenten voor jullie uitstekende begeleiding!

Gerard ter Braake

Gerard ter Braake

Unive Noord-Nederland

De Raad van Commissarissen van Univé Regio+ te Heerhugowaard, heeft de samenwerking met Ron als zeer professioneel ervaren en we zijn tevreden over het resultaat. De resultaten van het project worden ook gebruikt voor de werving en selectie van een nieuwe commissaris.

Bert Molenaar

Bert Molenaar

voorzitter raad van commissarissen van Univé Regio+

Tips? schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wilt u geïnformeerd worden over opvallende gebeurtenissen, nieuwe inzichten en bijzondere verhalen rondom geschiktheid, gedrag van mensen en dergelijke?
Abonneer u dan op onze nieuwsbrief! We versturen deze alleen als we overtuigd zijn van de informatieve waarde van de berichten!
* indicates required

Contact

Arnhemsebovenweg 40
3971MK Driebergen

+31 (0) 343 524 111
+31 (0) 6 5129 3579