Over SuperVision Consult

SuperVision Consult is hèt adviesbureau dat zich met passie inzet voor het verbeteren van de combinatie bestuur-organisatie-toezicht. SuperVision Consult is oorspronkelijk ontstaan vanuit de behoefte bij organisaties om hun kandidaat-commissarissen en -bestuurders grondig voor te bereiden op de toets van de externe toezichthouder.
 

Onze drijfveer

Wij willen bestuurders, organisaties en commissarissen vanuit integriteit succesvol laten zijn. 
 

Ons werk

Onze betrokkenheid bij bestuur en toezicht hebben wij vertaald in een fit en proper begeleidingstraject waarin wij kandidaten in de volle breedte sterker maken. Dat begint wat ons betreft bij de werving en selectie en resulteert in een succesvol doorlopen fit en proper test
 
Van de circa 65 commissarissen en bestuurders die wij de afgelopen jaren van A tot Z hebben begeleid, zijn er 64 geschikt oftewel fit en proper bevonden door de externe toezichthouders.

 

Onze werkwijze

Bij ACS SuperVision Consult staan úw belang en úw einddoel centraal. Wij zijn volstrekt transparant over onze inspanningen en wij stemmen onze werkzaamheden zorgvuldig met u af. Daarnaast houden we een open oog voor de actualiteit. Daarbij kunt u denken aan ontwikkelingen binnen uw organisatie. Maar eveneens aan wijzigingen bij het externe toezicht, omdat die gevolgen kunnen hebben voor de eisen die aan uw beleidsbepalers worden gesteld. Dergelijke veranderingen kunnen van invloed zijn op de manier waarop deskundigheid en fit en proper wordt getoetst. 
 

Ons aanbod

  • Betrokkenheid 100%
  • Verbinding met u, uw organisatie en met uw mensen
  • Een krachtige focus op uw einddoel
  • Vindingrijkheid in het oplossen van complexe vraagstukken
  • Doordachte begeleiding, niets wordt aan het toeval overgelaten
  • Een pragmatische basishouding bij de uitvoering
  • Oog voor kwaliteit
  • Inclusief het kritische perspectief van externe toezichthouders

Nieuws

Geschiktheidstoets doorstaat examen, maar debat moet nog gevoerd worden

AMSTERDAM - 4 januari 2017   Door: Guido Roth   De commissie Ottow heeft haar rapport over het toetsingsproces van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten uitgebracht... Lees verder

DNB haalt opgelucht adem nu geschiktheidstoets examen doorstaat

AMSTERDAM - 14 december 2016   Eerst maar het goede nieuws voor DNB en AFM. Het examen voor bestuurders en commissarissen in de financiële sector — kortweg geschiktheidstoets... Lees verder

DNB laat buitenstaander meekijken bij toetsing topechelon financiële sector

AMSTERDAM - 14 december 2016   Buitenstaanders moeten over de schouder van DNB en AFM meekijken als de toezichthouders oordelen over de geschiktheid van bestuurders en commissarissen in... Lees verder

REFERENTIES:

Bart Verkade, voorzitter Raad van Commissarissen EFM

Bart Verkade, voorzitter Raad van Commissarissen EFM

"ACS heeft ons geholpen bij het in kaart brengen van de aanwezige competenties in onze RvC. Na een analyse van de ‘moeilijkheidsgraad’ van de uitdagingen waar onze maatschappij voor staat, hebben de leden van de RvC een individuele vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst stond online en haalde nauwkeurig naar boven wat het kennis- en ervaringsniveau van de individuele commissaris is. Op basis van de algemene analyse en de individuele vragenlijst heeft projectleider Ron Brummans vervolgens een foto gemaakt van de situatie en de ‘pijnpunten’ boven water gehaald. En hier zit wat mij betreft de toegevoegde waarde. Ron benoemt de inhoudelijke, maar ook de procesmatige intermenselijke valkuilen en neemt daarbij geen blad voor de mond. Daarmee is het een waardevol instrument ter voorbereiding op toetsing door DNB, maar ook tussentijds als aanvulling op de periodieke zelfevaluatie die onze RvC uitvoert. Een aanrader."

Willem Oude Essink Nijhuis, voorzitter Raad van Commissarissen SOM en SOBH

Willem Oude Essink Nijhuis, voorzitter Raad van Commissarissen SOM en SOBH

"De contacten met dhr. Ron Brummans zijn gelegd op een informatiebijeenkomst van de FOV. Ron heeft hier een inleiding gehouden omtrent de voorbereiding op de toetsing bij DNB. Een RvC lid van ons moest herbenoemd worden waarbij een toetsinggesprek bij DNB noodzakelijk was. Aan Ron is gevraagd om dit traject te begeleiden. Een bijkomende uitdaging was dat het tijdbestek waarbinnen dit moest plaatsvinden niet heel erg ruim was. Ron heeft het traject voortvarend aangepakt. Ieder RvC lid moest een CV indienen en een online vragenlijst invullen. Ron heeft hier een uitgebreide analyse van gemaakt en een geschiktheidmatrix opgesteld. De uitkomsten zijn inhoudelijk met de individuele RvC leden besproken en hebben uiteindelijk tot een evenwichtig geheel geleid. DNB was vol lof over de de combinatie van ingevulde matrix en bijbehorende cv’s, die op een heldere manier met elkaar in verband waren gebracht. Het model geschiktheidsmatrix is natuurlijk van DNB zelf, maar de ingevulde set vond DNB een ‘benchmark’ en heeft aangegeven deze als rolmodel te gaan gebruiken voor andere entiteiten. Als RvC zijn wij zeer tevreden over de begeleiding die Ron ons heeft geboden."

Gerard ter Braake, Unive Noord-Nederland

Gerard ter Braake, Unive Noord-Nederland

"ACS SuperVision Consult heeft ons begeleid bij de werving en selectie van een nieuwe commissaris. Ron Brummans en Kees Brandsma zijn oplettende waarnemers. Zij brengen zowel de inhoudelijke als persoonlijke kwaliteiten van kandidaten haarscherp in beeld. Met als resultaat een kandidaat die naadloos in ons collectief paste en die de geschiktheidstoets met glans doorstond. Onze complimenten voor jullie uitstekende begeleiding!"

Bert Molenaar, voorzitter raad van commissarissen van Univé Regio+

Bert Molenaar, voorzitter raad van commissarissen van Univé Regio+

"De Raad van Commissarissen van Univé Regio+ te Heerhugowaard, heeft zich voorbereid op de toetsing van de leden van de Raad door De Nederlandsche Bank. Het project is opgezet en begeleid door de heer Ron Brummans van ACS te Driebergen. Wij hebben de samenwerking met Ron als zeer professioneel ervaren en we zijn tevreden over het resultaat. We hebben hiermee het gevoel dat we de toetsing van DNB op een gestructureerde manier hebben voorbereid. Behalve voor de DNB toetsing zullen we de resultaten van het project tevens gebruiken voor de werving en selectie van een nieuwe commissaris. Wij zullen met de stukken die door Ron geproduceerd zijn dit traject op een meer geobjectiveerde manier kunnen uitvoeren."

Robert van Dijk,  bestuurder van Univé Groningen

Robert van Dijk, bestuurder van Univé Groningen

"Ron heeft mij middels een uitvoerige dialoog het inzicht verschaft waar ik als bestuurder aan dien te voldoen en waar nog eventuele hiaten waren in mijn kennis met het oog op het toetsingskader van DNB. Hierdoor was ik in staat mij op een zorgvuldige manier voor te bereiden op het toetsingsgesprek met DNB en met een positief resultaat af te ronden. Ook creëert hij met zijn manier van aanpak een hele bewuste risicogerichte houding, welke je als brandverzekeraar dient te hebben om risico's zorgvuldig te kunnen inschatten."

Ad Koppejan, voorzitter van de Raad van Commissarissen Unive

Ad Koppejan, voorzitter van de Raad van Commissarissen Unive "Het Zuiden"

"Tijdens mijn sollicitatie naar het voorzitterschap van de nieuw op te richten Raad van Commissarissen van Univé “Het Zuiden”, was ik gewaarschuwd voor het strenge selectieproces en het toetsingsgesprek bij De Nederlandse Bank. Met name oud-politici zouden kritisch onder de loep worden genomen. Naar mijn mening geheel terecht, gezien het spoor van vernieling dat menig (oud-)politicus in zijn rol als toezichthouder heeft achtergelaten bij organisaties in de zorg, woningbouwcorporaties en financiële instellingen. Daarom was ik blij met de zeer professionele ondersteuning van Ron Brummans en Elsbeth Tramper. Zonder dat ik een achtergrond had in de verzekeringswereld, wisten zij mij heel goed voor te bereiden op het toetsingsgesprek bij de DNB. Met gebruik van het 7Live Languages model leerden wij als toekomstige Raad van Commissarissen elkaar beter kennen en begrijpen. Uiteindelijk heeft onze RvC de toets door de DNB met glans doorstaan."

Erno Kleijnenberg van ONVZ

Erno Kleijnenberg van ONVZ

ACS heeft ons meermalen geadviseerd bij de bepaling van de geschiktheid van aspirant commissarissen. Met name het in beeld brengen van de individuele competenties in relatie tot de competenties van het collectief is een complex geheel. Dit dient zorgvuldig te geschieden tegen de achtergrond van het risicoprofiel van ons bedrijf. ACS heeft hier een uitstekende ondersteuning bij geleverd.

Ivo van Dijk, bestuurder van ONVZ per 1 oktober 2015

Ivo van Dijk, bestuurder van ONVZ per 1 oktober 2015

De vragen en onderwerpen in het oefengesprek bij ACS sloten vrijwel geheel aan bij de het toetsgesprek wat ik bij DNB heb gevoerd. Daarbij was ACS scherp in haar waarnemingen, waardoor ik na het gesprek waardevolle feedback kreeg op zowel inhoudelijke als gedragsaspecten.

CONTACT:

Bezoekadres
Coöperatie ACS Partners u.a.
Arnhemsebovenweg 40,
3971MK Driebergen,
T +31 (0) 343 524 111
E info@acs.nl

Contactpersoon
R.J.J. (Ron) Brummans RA
M +31 (0) 6 5129 3579
E r.brummans@acs.nl