Over SuperVision Consult

SuperVision Consult is hèt adviesbureau dat zich met passie inzet voor het eenvoudig maken van als 'moeilijk' ervaren gesprekken.
 

Onze drijfveer

Personen en organisaties helder en met wederzijds respect met elkaar laten communiceren.
 

Ons werk

Inhoudelijke voorbereiding op gesprekken is uitermate belangrijk. Zeker als het om cruciale gesprekken gaat wilt u geen fouten maken. Wij zorgen indien nodig met u voor een grondige inhoudelijke voorbereiding en voor heldere, congruente documenten die bijvoorbeeld de externe toezichthouder vraagt.
 
Wat echter vaak vergeten wordt is dat de kwaliteit van een gesprek wordt bepaald door de onbewuste persoonlijke afwegingen die mensen maken. Die onbewuste afwegingen kunnen leiden tot allerlei misverstanden en kunnen grote gevolgen hebben voor personen en organisaties. Wij verhogen uw bewustzijn op uw eigen communicatiestijlen en communicatie’drijvers’ en maken het voor u eenvoudiger om in te spelen op wat de andere partij van u verlangt. Onze begeleiding ziet zowel op de inhoudelijke boodschap als op het goed overbrengen daarvan. Daarmee verhoogt u de effectiviteit van uw persoonlijke communicatie en dus de kwaliteit van het gevoerde gesprek. 

 

Onze werkwijze

De boodschap die u wilt overbrengen wordt enerzijds bepaald door de heldere inhoud daarvan, anderzijds door uw persoonlijke eigenschappen. Daarom krijgt u bij ons op u persoonlijk afgestemde begeleiding en communicatietrainingen. Wij beginnen met een grondige analyse van wat er inhoudelijk speelt. Is die boodschap helder, dan schakelen we door naar het verhogen van inzicht in uw eigen en andermans communicatie- en gedragsstijlen en -valkuilen. Onder meer via simulatiegesprekken leert u bij ons de do’s en don’ts in uw persoonlijke gespreksvoering. Daardoor managen we tevens de risico’s die in elke interactie tussen u en uw gesprekspartner kunnen optreden.
 
Het resultaat voor u is meer zelfvertrouwen en rust in het aangaan en voeren van gesprekken. 
 

Ons aanbod

  • Betrokkenheid 100%
  • Verbinding met u, uw organisatie en met uw mensen
  • Een krachtige focus op uw einddoel
  • Vindingrijkheid in het oplossen van complexe vraagstukken
  • Doordachte begeleiding, niets wordt aan het toeval overgelaten
  • Een pragmatische basishouding bij de uitvoering
  • Oog voor kwaliteit
  • Inclusief het kritische perspectief van externe toezichthouders

Nieuws

DNB en de AFM verbeteren proces van personentoetsingen

DNB en de AFM hebben afgelopen periode verschillende verbeteringen doorgevoerd in het proces van personentoetsingen.   De informatievoorziening is verbeterd, de interne werkwijze aangepast en DNB en de... Lees verder

Geschiktheidstoets doorstaat examen, maar debat moet nog gevoerd worden

AMSTERDAM - 4 januari 2017   Door: Guido Roth   De commissie Ottow heeft haar rapport over het toetsingsproces van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten uitgebracht... Lees verder

DNB haalt opgelucht adem nu geschiktheidstoets examen doorstaat

AMSTERDAM - 14 december 2016   Eerst maar het goede nieuws voor DNB en AFM. Het examen voor bestuurders en commissarissen in de financiële sector — kortweg geschiktheidstoets... Lees verder

REFERENTIES:

Bart Verkade, voorzitter Raad van Commissarissen EFM

Bart Verkade, voorzitter Raad van Commissarissen EFM

"ACS heeft ons geholpen bij het in kaart brengen van de aanwezige competenties in onze RvC. Na een analyse van de ‘moeilijkheidsgraad’ van de uitdagingen waar onze maatschappij voor staat, hebben de leden van de RvC een individuele vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst stond online en haalde nauwkeurig naar boven wat het kennis- en ervaringsniveau van de individuele commissaris is. Op basis van de algemene analyse en de individuele vragenlijst heeft projectleider Ron Brummans vervolgens een foto gemaakt van de situatie en de ‘pijnpunten’ boven water gehaald. En hier zit wat mij betreft de toegevoegde waarde. Ron benoemt de inhoudelijke, maar ook de procesmatige intermenselijke valkuilen en neemt daarbij geen blad voor de mond. Daarmee is het een waardevol instrument ter voorbereiding op toetsing door DNB, maar ook tussentijds als aanvulling op de periodieke zelfevaluatie die onze RvC uitvoert. Een aanrader."

Willem Oude Essink Nijhuis, voorzitter Raad van Commissarissen SOM en SOBH

Willem Oude Essink Nijhuis, voorzitter Raad van Commissarissen SOM en SOBH

"De contacten met dhr. Ron Brummans zijn gelegd op een informatiebijeenkomst van de FOV. Ron heeft hier een inleiding gehouden omtrent de voorbereiding op de toetsing bij DNB. Een RvC lid van ons moest herbenoemd worden waarbij een toetsinggesprek bij DNB noodzakelijk was. Aan Ron is gevraagd om dit traject te begeleiden. Een bijkomende uitdaging was dat het tijdbestek waarbinnen dit moest plaatsvinden niet heel erg ruim was. Ron heeft het traject voortvarend aangepakt. Ieder RvC lid moest een CV indienen en een online vragenlijst invullen. Ron heeft hier een uitgebreide analyse van gemaakt en een geschiktheidmatrix opgesteld. De uitkomsten zijn inhoudelijk met de individuele RvC leden besproken en hebben uiteindelijk tot een evenwichtig geheel geleid. DNB was vol lof over de de combinatie van ingevulde matrix en bijbehorende cv’s, die op een heldere manier met elkaar in verband waren gebracht. Het model geschiktheidsmatrix is natuurlijk van DNB zelf, maar de ingevulde set vond DNB een ‘benchmark’ en heeft aangegeven deze als rolmodel te gaan gebruiken voor andere entiteiten. Als RvC zijn wij zeer tevreden over de begeleiding die Ron ons heeft geboden."

Gerard ter Braake, Unive Noord-Nederland

Gerard ter Braake, Unive Noord-Nederland

"ACS SuperVision Consult heeft ons begeleid bij de werving en selectie van een nieuwe commissaris. Ron Brummans en Kees Brandsma zijn oplettende waarnemers. Zij brengen zowel de inhoudelijke als persoonlijke kwaliteiten van kandidaten haarscherp in beeld. Met als resultaat een kandidaat die naadloos in ons collectief paste en die de geschiktheidstoets met glans doorstond. Onze complimenten voor jullie uitstekende begeleiding!"

Bert Molenaar, voorzitter raad van commissarissen van Univé Regio+

Bert Molenaar, voorzitter raad van commissarissen van Univé Regio+

"De Raad van Commissarissen van Univé Regio+ te Heerhugowaard, heeft zich voorbereid op de toetsing van de leden van de Raad door De Nederlandsche Bank. Het project is opgezet en begeleid door de heer Ron Brummans van ACS te Driebergen. Wij hebben de samenwerking met Ron als zeer professioneel ervaren en we zijn tevreden over het resultaat. We hebben hiermee het gevoel dat we de toetsing van DNB op een gestructureerde manier hebben voorbereid. Behalve voor de DNB toetsing zullen we de resultaten van het project tevens gebruiken voor de werving en selectie van een nieuwe commissaris. Wij zullen met de stukken die door Ron geproduceerd zijn dit traject op een meer geobjectiveerde manier kunnen uitvoeren."

Robert van Dijk,  bestuurder van Univé Groningen

Robert van Dijk, bestuurder van Univé Groningen

"Ron heeft mij middels een uitvoerige dialoog het inzicht verschaft waar ik als bestuurder aan dien te voldoen en waar nog eventuele hiaten waren in mijn kennis met het oog op het toetsingskader van DNB. Hierdoor was ik in staat mij op een zorgvuldige manier voor te bereiden op het toetsingsgesprek met DNB en met een positief resultaat af te ronden. Ook creëert hij met zijn manier van aanpak een hele bewuste risicogerichte houding, welke je als brandverzekeraar dient te hebben om risico's zorgvuldig te kunnen inschatten."

Ad Koppejan, voorzitter van de Raad van Commissarissen Unive

Ad Koppejan, voorzitter van de Raad van Commissarissen Unive "Het Zuiden"

"Tijdens mijn sollicitatie naar het voorzitterschap van de nieuw op te richten Raad van Commissarissen van Univé “Het Zuiden”, was ik gewaarschuwd voor het strenge selectieproces en het toetsingsgesprek bij De Nederlandse Bank. Met name oud-politici zouden kritisch onder de loep worden genomen. Naar mijn mening geheel terecht, gezien het spoor van vernieling dat menig (oud-)politicus in zijn rol als toezichthouder heeft achtergelaten bij organisaties in de zorg, woningbouwcorporaties en financiële instellingen. Daarom was ik blij met de zeer professionele ondersteuning van Ron Brummans en Elsbeth Tramper. Zonder dat ik een achtergrond had in de verzekeringswereld, wisten zij mij heel goed voor te bereiden op het toetsingsgesprek bij de DNB. Met gebruik van het 7Live Languages model leerden wij als toekomstige Raad van Commissarissen elkaar beter kennen en begrijpen. Uiteindelijk heeft onze RvC de toets door de DNB met glans doorstaan."

Erno Kleijnenberg van ONVZ

Erno Kleijnenberg van ONVZ

ACS heeft ons meermalen geadviseerd bij de bepaling van de geschiktheid van aspirant commissarissen. Met name het in beeld brengen van de individuele competenties in relatie tot de competenties van het collectief is een complex geheel. Dit dient zorgvuldig te geschieden tegen de achtergrond van het risicoprofiel van ons bedrijf. ACS heeft hier een uitstekende ondersteuning bij geleverd.

Ivo van Dijk, bestuurder van ONVZ per 1 oktober 2015

Ivo van Dijk, bestuurder van ONVZ per 1 oktober 2015

De vragen en onderwerpen in het oefengesprek bij ACS sloten vrijwel geheel aan bij de het toetsgesprek wat ik bij DNB heb gevoerd. Daarbij was ACS scherp in haar waarnemingen, waardoor ik na het gesprek waardevolle feedback kreeg op zowel inhoudelijke als gedragsaspecten.

CONTACT:

Bezoekadres
Coöperatie ACS Partners u.a.
Arnhemsebovenweg 40,
3971MK Driebergen,
T +31 (0) 343 524 111
E info@acs.nl

Contactpersoon
R.J.J. (Ron) Brummans RA
M +31 (0) 6 5129 3579
E r.brummans@acs.nl